Hedar

Maszyny i urządzenia

Kruszywa

Na sprzedaż

Maszyny i urządzenia

Firma Z.W. HEDAR jest producentem maszyn i urządzeń elektromechanicznych oraz kompletnych linii
technologicznych zakładów przeróbczych, stosowanych w przemyśle wydobywczym kruszyw.
Nasze maszyny i urządzenia są wykorzystywane w procesach technologicznych związanych m.in. z dozowaniem,
transportem, przesiewaniem, płukaniem oraz odwadnianiem surowców na różnych etapach produkcji.
Każdorazowo dobór maszyn i urządzeń następuję po dogłębnym przeanalizowaniu postawionych przez
naszego Klienta założeń projektowych. Oferujemy szereg maszyn i urządzeń do klasyfikacji kruszyw:
przesiewacze wibracyjne, przenośniki taśmowe, podajniki wraz ze zbiornikiem zasypowym, konstrukcje stalowe.
Na życzenie klienta budujemy maszyny według przekazanej dokumentacji.
Służymy pomocą oraz wsparciem technicznym. Świadczymy także usługi remontowe i serwisowe, w skład których
wchodzi naprawa i konserwacja maszyn. Nasze wyroby posiadają atesty zgodności z aktualnie obowiązującymi
normami. Konkurencyjność naszej oferty da Państwu poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji ekonomicznej.
Firma Z.W. HEDAR jest gwarantem terminowych dostaw i realizowanych usług zgodnie z Państwa potrzebami.

Zapraszamy Państwa do owocnej współpracy z Z.W. HEDAR., solidnym partnerem w interesach.

m3m3m3