Hedar

Maszyny i urządzenia

Kruszywa

Na sprzedaż

Kruszywa

pdf-icon-png-2078(3) Ogólne warunki sprzedaży

Kruszywa naturalne oferowane przez Zakład Wielobranżowy HEDAR produkowane są
w Odkrywkowym Zakładzie Górniczym „HEDAR” w Kopicach położonych w gminie Grodków (woj. opolskie).
Podstawową działalnością OZG HEDAR w Kopicach jest produkcja i sprzedaż kruszyw naturalnych.
Kruszywa te znajdują zastosowanie przy produkcji betonów zwykłych i specjalistycznych, elementów betonowych,
w budownictwie drogowym na podbudowy i nawierzchnie.
W pierwszym etapie procesu technologicznego następuje wydobycie kruszyw spod lustra wody, a następnie
ich mechaniczna przeróbka. Drugi etap to uszlachetnianie półproduktu oraz jego sortowane na mokro.
Kruszywo już jako wyrób gotowy magazynowany jest w ściśle określonych miejscach. Kruszywo może być
dostarczone do Klienta samochodowym lub kolejowym środkiem transportu.
Nasza kopalnia pozostaje pod stałą kontrolą akredytowanego laboratorium.
Posiadamy wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji. Oferowane kruszywa naturalne spełniają
wszelkie wymogi norm:
PN-EN 12620:2004/AC:2004
„Kruszywa do betonu”
PN-EN 13043:2004
„Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”
PN-B-11113:1996
„Kruszywa mineralne — kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek”

kruszywa-tabela1

Nasze kruszywa stosowane są:

 • przy produkcji betonów zwykłych i specjalistycznych,
 • przy produkcji elementów betonowych
 • do prac budowlanych (tynki cementowe, jastrychy cementowe)
 • w budownictwie drogowym na podbudowy i nawierzchnie
 • do wykonywania dolnych i górnych warstw nasypów drogowych
 • do warstw odsączających i odcinających
 • do podsypek i obsypek ciągów prowadzonych w gruncie
 • jako materiał doziarniający

Nasza oferta w zakresie kruszyw naturalnych obejmuje pełen asortyment produkowanych w OZG HEDAR
w Kopicach jak również przez innych producentów:

kruszywa-tabela2

Z.W. HEDAR jest dystrybutorem włókna stalowego 1/50mm i 0,8/50mm przeznaczonego do mikro zbrojenia
betonu w szczególności stosowane jako zbrojenie rozproszone w betonach przeznaczonych do wykonywania:

 • posadzek przemysłowych, nawierzchni komunikacyjnych
 • elementów prefabrykowanych
 • obudowy tuneli
 • ścian osłonowych
 • nabrzeży portowych

Konkurencyjność naszej oferty da Państwu poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji ekonomicznej.
Firma Z.W. HEDAR jest gwarantem terminowych dostaw i realizowanych usług zgodnie z Państwa potrzebami.

Zapraszamy Państwa do owocnej współpracy z Z.W. HEDAR., solidnym partnerem w interesach.